Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

sperare
  1. v.  (p.p. sperato)
Словосполучення (звороти), що містять  "spera"
Кількість фраз:
фразеол.
Кількість фраз: 1