Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

sound
  1. n.
  2. adj.
    1. здоро́вий
  3. v.  (sounded | sounded)
Словосполучення (звороти), що містять  "sounds"
Кількість фраз:
розм., жарт.
Кількість фраз: 1