Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: do, DO, go, no, No.

Словосполучення (звороти), що містять  "so"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 122
- Look! They are performing the same dance as you do. ‒ So they are.
- Дивіться, вони вони виконують той же танець, що і ви. ‒ А й справді.
- You think so? -Why, yes.
- Ти так думаєш? ‒ Ага.
and so on
то́що
as above, so below
те, що вгорі, таке саме, як і те, що внизу (вислів походить від латинського "Quod est inferius est sicut id quod est superius. Et quod est superius, est sicut quod est inferius..." у "Смарагдовій скрижалі", основному тексті герметизму)
as/so far as it goes
у ці́ло́му
as/so far as it goes
в ціло́му
as/so long as
впродож певного часу
as/so long as
за умови
be so good as (be good enough) to do sth
уживається у ввічливих проханнях
Cool my tea, please. It’s so hot in here.
Остуди мій чай, будь ласка. Тут так спекотно.
Did you tell her that I am married? Well, I didn’t say it in so many words, but she understood.
Ти сказав їй, що я одружена? Ну, я не сказав саме так, але вона зрозуміла.
Don’t be so damn stupid! I have already told you this rule three times!
Не будь таким дурним! Я розказала тобі вже це правило тричі!
Don’t be so hard on me, mum!
Мамо, не будь зі мною такою суворою!
Even the least dainty fans’ feelings were so very hurt.
Це неприємно зачепило почуття навіть найменш вибагливих шанувальників.
have it so good
мати вигоду
He liked them so made allowances for their mistakes.
Вони йому подобалися, тож він пробачав їхні помилки.
He lived on crisps, so no wonder he had some problems with his stomach.
Він харчувався чипсами щодня, тому не дивно, що у нього були проблеми зі шлунком.
He was, like, so attractive!
Він був таким привабливим!
Her emotions were so misplaced!
Її емоції бути такими недоречними!
Her mum is on the run every day, so they don’t get on very well.
Її мама має по горло справ щодня, тому вони не ладнають.
Her uncle lived a useless life of drunkard, so we never mention him.
Її дядько витратив своє життя на пияцтво, тому ми ніколи не згадуємо про нього.
Here’s your £100 hryvnias, so that makes us square.
От твої 100 гривень, і ми квити.
He’s so angry! I don’t know what’s got into him!
Він такий злий! Я не знаю, яка муха його вкусила!
His arguments were to the point, so we agreed to award him a scholarship.
Його аргументи були до речі, тож ми погодилися нагородити його стипендією.
His comment was so close to home that everybody in the room was embarrassed.
Його коментар був настільки точний, що всі у кімнаті зніяковіли.
How could you be so angry?!
Як ти можеш бути таким злим?!
I am happy so much that I could hug everybody!
Я настільки щаслива, що хочу обіймати всіх!
I fear so/not
боюся, так / ні
I have my eye on this position, so you’d better give in in advance and don’t even apply.
Я планую отримати цю посаду, тому тобі краще признати поразку завчасно і навіть не подаватися.
I have seldom if ever been so ashamed.
Мені в житті не було так соромно.
I hold this gift dear, and I am thankful for it so much.
Я ціную цей подарунок і дуже вдячний за нього.
I opened the window so that he might see Andy coming.
Я відчинив вікно, щоб він побачив, як йде Енді.
I regret leaving your party so early.
Мені шкода, що я пішов з твоєї вечірки так рано.
I saw you cheating. So what if you did?
Я бачив, як ти списувала. І що з того, що ти бачив?
I think so
здається, так (я так думаю)
I was so scared, I couldn’t get any words out.
Я була така налякана, що не могла і слова з себе видавити.
I work during the week, so I can go out only at weekends.
Я працюю з понеділка до п’ятниці, тому можу вийти розважитися лише на вихідних.
I’d like to know if you were there and, if so, you have to answer a few more questions.
Я б хотів знати, чи ви були там, і якщо так, то вам доведеться відповісти на ще декілька запитань.
if I say so myself
на мою думку
if so
якщо так
if you don t mind me/my saying so
якщо ви/ти не проти, що я так кажу
I’m paid by the hour, so I spin the work out as long as I can.
Мені платять погодинно, тож я розтягую роботу, як тільки можу.
I’m so bad at maths.
Мені не дається математика.
I’m so glad the exams are over and done with.
Я такий радий, що з іспитами покінчено.
in so many words
пря́мо
in so many words
відве́рто
in so many words
популя́рно
in so many words
саме так
in so/as far as
наскі́льки
In the run-up to my birthday I feel so happy.
Напередодні свого дня народження я почуваюся щасливою.
It is a real wrench to leave my hometown after so many years.
Дуже боляче залишати моє рідне місто після стількох років.
It is your birthday, so live all your dreams out!
Це твій день народження, тож здійсни всі свої мрії!
It just so happened that we met Mike at the time we needed it most of all.
Нам поталанило зустріти Майка у момент, коли ми потребували цього найбільше.
it’s getting so I am afraid of him
доходить до того, що я боюся його
Jane was late, as always, so we started without her.
Джейн, як завжди, запізнилася, тож ми почали без неї.
Jenny’s new boyfriend pays her so small compliments! She should have found a better one!
Новий хлопець говорить Дженні так мало компліментів! Їй слід було знайти кращого.
just so
організований чи зроблений охайно чи обережно
just so
уживається, щоб виразити згоду
Let me admit right from the off that I have never worked so hard.
Варто зізнатися одразу: я ніколи так тяжко не працював.
Let’s get one thing perfectly clear, you don’t start until I say so.
Прояснімо одну річ: ти не починаєш, поки я не скажу.
Little did she know that she would be so popular one day.
Вона і подумати не могла, що колись буде такою популярною.
Look! Isn’t that Mary kissing John? So it is!
Дивись-но! Це раптом не Мері цілується з Джоном? Так і є!
Mark has allegorized this story better than anyone, so I will give him a high grade.
Марк перетворив це оповідання на алегоричне найкраще з усіх, тож я поставлю йому високий бал.
Might I be so bold as to inquire the reason for your absence?
Пробачте мою зухвалість, але чому Вас не було?
My daughter spends money like water. So I am thinking of cutting her pocket money.
Моя дочка сипле грошима. Тож я роздумую над тим, щоб урізати їй кишенькові гроші.
My idea has been given short shrift, so no wonder I am offended.
Мою ідею обділили увагою, тож не дивно, що я ображена.
My new car consumes more fuel, but acceptably so.
Моє нове авто споживає більше палива, але різниця не критична.
or so
близько того (про приблизну кількість)
Please, alliterate words, so that your poem should sound nice.
Будь ласка, використовуй алітерацію в словах, щоб твій вірш звучав краще.
Sally has made her bed, so she should prepare to in it!
Саллі заварила кашу, то хай готується пектися нею (її їсти).
She began to run. So did I.
Вона почала бігти. Я також.
She is holding out for our scholarship, so we should award it to someone else.
Вона продовжує відмовлятися від нашої стипендії, тож ми повинні присудити її комусь іншому.
She is so clever, half the time I can’t understand her.
Вона така розумна, що я розумію її через раз.
She speaks so fast! Her all words are always running into one!
Вона говорить так швидко! Всі її слова завжди зливаються в одне!
so do I
я так само
so do I
я також
so do I
я теж
so far
до цих (сих) пір
so far
до певної міри
so far so good
на сьогодні все чудово
so far so good
поки все в порядку
so it is/so there are/so I have etc
так і є (вживається під час відповіді, коли людина трохи здивована)
so it seems
здається, так
so she is/so there are etc
вживається, щоб сказати, що людина погоджується з чимось, особливо з тим, що вона не помітила чи забула
so that
що́би
so that
щоб
So there I was, in the middle of nowhere and in the car with no fuel.
Тож я опинився у чорта на рогах і в машині без палива.
so to speak
так би мовити
so what?
то й що?
So, what are you doing now? ‒ Oh, this and that.
То чим ти тепер займаєшся? ‒ Та різними різнощами.
So, what say we go out for dinner?
Отже, чи не сходити нам кудись повечеряти?
So your birthday is on Monday, which, come to think of it, is also the date of Carrie’s departure.
Тож твій день народження в понеділок, що, якщо подумати, збігається з від’їздом Керрі.
The annual income they offer is so small.
Річний дохід, який вони пропонують, такий незначний.
The apartment costs not so much, but may as well be for free ‒ we can’t afford it: such is our debt.
Квартира коштує не так вже й багато, але хоч безкоштовною ‒ ми не можемо дозволити її собі: такий в нас борг!
The marzipan layer of this institution works not so good.
Менеджери середньої ланки цієї установи працюють не дуже добре.
The medicine is taking hold, so he will sleep for a while.
Ліки починають діяти, тож він поспить якийсь час.
The old woman roomed me, so I have a place to stay.
Старенька жінка поселила мене, тож я маю де залишитися.
The player is so run down, he can’t even stand up.
Гравець дуже виснажений: він навіть не може встати.
The question is so obvious as to need no reply. (’Collins Dictionary’)
Запитання таке очевидне, що не потребує відповіді.
The suspect has made off, so I am pretty much sure he is guilty.
Підозрюваний втік, тож я майже впевнений, що він винен.
The visitor was annoyed at having waited so long for the doctor.
Відвідувач був роздратований через те, що йому довелося так довго чекати на лікаря.
The weather was dreadful, so we went home.
Погода була жахлива, тож ми пішли додому.
Their jokes pink me so badly.
Їхні жарти дуже зачіпають мене.
There was no call for her to be so rude.
Вона не мала жодних підстав бути такою грубою.
There were so many people in the hospital. I definitely needed more elbow room.
У лікарні було так багато людей. Мені однозначно потрібно було більше вільного простору.
They played so good that we couldn’t do anything.
Вони грали так добре, що ми нічого не могли вдіяти.
think-so
думка, яку не підтримують
This news made her so all-fired sad, that she burst out crying.
Вона стала дуже сумною через новини, так що аж розплакалась.
Two forgers tried to age the painting so that it might be sold as an original.
Два фальсифікатори намагалися зістарити картину, щоб її можна було продати як оригінал.
Up until this point, I was ready to sacrifice my future, but now I am not so sure about it.
До цього часу я був готовий пожертвувати своїм майбутнім, але тепер я не дуже впевнений в цьому.
We come up short every time, so we won’t take part in this program anymore.
Ми зазнаємо провалу щоразу, тому більше не братимемо участь у цій програмі.
We have been walking for several hours already, I’m so tired...
Ми йдемо вже кілька годин, я так утомилася...
What are you so worked up about?
Через що ти так збісився?
why so?
для чого?
Would you be so good as to stand aside?
Чи не могли б Ви відійти?
You danced so well! I didn’t know you had it in you.
Ти так чудово танцював! Я й не знала, що ти так можеш.
you don’t say [so]!
та ну! (уживається під час недовіри або здивування)
You get so many cars here.
Тут так багато автомобілів.
You look great. ‒ So do you.
Ти маєш чудовий вигляд. ‒ Ти теж.
You’ll have only one chance, so you’d better make the most of it.
Ти матимеш лише один шанс, тож використай його сповна.
Your car doesn’t hold the corners very well, so you’d better change it.
Твоя машина не дуже добре проходить повороти, тож ти б краще змінив її.
You’ve given me a fair hearing, so I won’t be quiet!
Ви дали мені можливість висловитися, тож я не буду мовчати!
розм.
Кількість фраз: 21
Don’t be so horrible to me!
Не будь таким грубим зі мною!
He doesn’t have even half a brain cell, so how would you make him answer this question?
В нього розуму ні ложки, а ти хочеш, щоб він відповів на це запитання?
I saw her entering the room, so I decided to do the gentlemen thing and open the door.
Я бачив, як вона заходила до кімнати, тож вирішив по-джентльменськи відчинити двері.
I would prefer it if you didn’t make so much noise.
Я б попросила вас не шуміти так сильно.
I’ll never speak to you again too! So there!
Я ніколи з тобою не говоритиму теж! Отак-от!
I’m a good singer, though I say so myself.
Я хороша співачка, хоча це лише на мою думку.
like so
ось таким чином
like so
так
like so
ота́к
like so
ось так
not [so] bad
не [такий уже й] поганий
not so/too hot
не дуже щасливий
not so/too hot
не дуже здоровий
not so/too hot
невисокої якості
She’s got her claws into him, so he has no option, but to marry her.
Якщо вона вже вчепилася в нього, то у нього немає іншого вибору, ніж одружитися на ній.
so long
бувай
so long
до зустрічі
so there!
отак-от!
This is not so hot for her.
Це не дуже добре для неї.
though I say so myself
хоча це лише на мою думку  (вживається для того, щоб похвалили себе, але не звучати надто гордо)
We agreed to meet at half past eight, but I was two hour late. So you do the maths!
Ми домовилися зустрітися о пів на дев’яту, але я спізнилася на 2 години. Тож сама розумієш!
розм., діал., амер.
Кількість фраз: 1
розм., брит., форм.
Кількість фраз: 1
розм., форм.
Кількість фраз: 1
заст.
Кількість фраз: 2
пд.-афр.
Кількість фраз: 1
усн. мова
Кількість фраз: 1
I hope so
я сподіваюсь (уживається, щоб сказати, що людина сподівається, що щось, про що щойно говорили, збудеться)