Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: could, hold, shoulder, shout, soul.

Словосполучення (звороти), що містять  "should"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 52
A girl should not behave like this.
Дівчинці не годиться так поводитися.
All sources should be listed in alphabetical order.
Усі джерела в списку слід наводити за абеткою.
Are you suggesting that I should quit?
Ти маєш на увазі, що мені треба звільнитися?
Cats should be free! Why have you built a run for Fluffy?
Коти повинні бути вільними! Навіщо ти побудував огорожу для Пухнастика?
children should be seen and not heard
дітям слід мовчати  (вживається, коли дитина погано поводиться)
Doctor strongly recommends that I should continue taking medicine.
Лікар настійливо рекомендує мені продовжувати приймати ліки.
For avoiding errors, you should be more attentive.
Щоб уникати помилок, тобі слід бути уважнішим.
how shall I/we put it?
як би це краще сказати? (уживається перед тим, як сказати щось непрямо)
I am leaving now when I should have done it several years ago.
Я їду зараз, хоча мав це зробити ще кілька років тому.
I can’t make my mind up about what I should do.
Я не можу вирішити, що мені слід робити.
I literally feel my legs folding under me, I guess I should work less.
Я просто відчуваю, як мені підкошуються ноги. Гадаю, мені варто менше працювати.
I should/would think
вживається, коли мовець думає, що щось повинне існувати або трапитися
I should/would think
вживається, щоб сказати, що людина вважає щось правдою, думає, що якась ситуація існує тощо
I think we should stick to our plan.
Я думаю, нам слід дотримуватися плану.
If she has got something to say to me, she should say it to my face.
Якщо їй є що сказати мені, то нехай скаже мені в лице.
If you want to left earlier, you should sit on the aisle.
Якщо хочеш піти раніше, то сядь біля проходу.
In making a presentation, you should always maintain an eye contact with the audience.
Під час презентації слід завжди тримати зоровий контакт з аудиторією.
In my opinion, we should change our strategy.
На мою думку, нам слід змінити стратегію.
information should be accessible to everyone
інформація має бути доступною для всіх
It’s a large band! You should listen to it!
Це популярний гурт! Тобі варто послухати його!
It’s quite warm this evening. Shall we dander?
Цього вечора досить тепло. Прогуляємось?
Jenny’s new boyfriend pays her so small compliments! She should have found a better one!
Новий хлопець говорить Дженні так мало компліментів! Їй слід було знайти кращого.
Kids, you should always make up after an argument.
Діти, ви повинні завжди миритися після сварки.
Multiply 4 by 7. You should get 28.
Помножте 4 на 7. Має вийти 28.
Please, alliterate words, so that your poem should sound nice.
Будь ласка, використовуй алітерацію в словах, щоб твій вірш звучав краще.
Sally has made her bed, so she should prepare to in it!
Саллі заварила кашу, то хай готується пектися нею (її їсти).
She is holding out for our scholarship, so we should award it to someone else.
Вона продовжує відмовлятися від нашої стипендії, тож ми повинні присудити її комусь іншому.
Should I write about it? Whatever you like.
Мені слід написати про це? Як тобі заманеться.
Should you ever come to Kyiv, don’t hesitate to call me.
Якщо ти колись приїдеш до Києва, обов’язково подзвони мені.
The article’s title is too long, you should abbreviate it.
Заголовок статті занадто довгий ‒ його слід скоротити.
the patients should be totally abstinent from alcohol
пацієнтам слід цілковито відмовитися від споживання алкоголю
The real estate market is no pink tea: you should be ready to bite your competitor’s head off.
На ринку нерухомості одне одного не припрошають: тут треба бути готовим перегризти конкурентові горлянку.
There are a few rules you should follow during the hurricane alerts.
Існує кілька правил, яких слід дотримуватися під час ураганів.
We have have been arguing as to how this problem should be solved.
Ми сперечалися щодо того, як розв’язати цю задачу.
We should dismiss Michael. His today’s absence is a case in point why.
Нам слід звільнити Майкла. Його сьогоднішня відсутність ‒ вдалий приклад чому.
we should husband our money
нам варто ощадливо використовувати гроші
We should revise the work in the light of what has happened.
Нам слід переглянути роботу, беручи до уваги те, що сталося.
When should I make a start on the research?
Коли мені слід розпочати дослідження?
Why should I work more when I have enough money?
Для чого мені більше працювати, якщо я маю досить грошей?
With an eye to your words, I should fire John.
Беручи до уваги твої слова, мені слід звільнити Джона.
You should be patient with her.
Ти маєш бути з нею терплячим.
You should brush your teeth every morning.
Зуби слід чистити щоранку.
You should buy a bicycle! It’s a must in the Netherlands.
Тобі варто купити велосипед. Це необхідність у Нідерландах.
you should have seen his face
ти б бачив (бачила) його обличчя
you should have seen sb’s face
тобі треба було бачити чиєсь лице (уживається, щоб сказати, що хтось був дуже розлючений чи здивований)
you should have seen/heard (sb, sth)
тобі треба було бачити/чути (кого, що) (вживається, щоб сказати, що щось би зацікавило чи розважило б когось)
You should know when to stop flirting.
Тобі слід знати, коли перестати фліртувати.
You should play fair, son.
Тобі слід грати чесно, сину.
You should point up all the demands.
Тобі слід наголосити на усіх вимогах.
You should stop smoking altogether.
Тобі слід повністю кинути палити.
You should treat the cause and not the symptoms.
Лікувати треба причину, а не симптоми.
You’ve lost 15 kilos in weight! You should alter your dress.
Ти схудла на 15 кг! Тобі варто перешити сукню.
арх.
Кількість фраз: 1
діал., брит., дит.
Кількість фраз: 1
усн. мова
Кількість фраз: 1
форм.
Кількість фраз: 1