Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: santo padre.
Словосполучення (звороти), що містять  "santo padre"
Кількість фраз:
церк.
Кількість фраз: 1