Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

rapidamente[ra-pi-da-mén-te]
Словосполучення (звороти), що містять  "rapidamente"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 1