Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Словосполучення (звороти), що містять  "qc"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 102
andare in cerca di qc
шука́ти (що)
avere la testa a qc
думати лише про щось
avere qc fra (per) le mani
ма́ти (що)
avere qc nelle mani
посіда́ти (що)
avere qc nelle mani
мати в своїй руці (що)
avere qc nelle mani
володі́ти (чим)
avere testa per qc
мати здібності  (до чого)
avere un buon concetto di qd, di qc
бути (про кого, що) доброї думки
avere un cattivo concetto di qd, di qc
бути (про кого, що) поганої думки
capire qc per intuito (d’intuito)
зрозуміти (що) інтуїтивно
chiamare Dio a testimone di qc
богом свідчитися
chiudere [qd, qc] sotto chiave
замикати на ключ  (кого, що)
conoscere qc a memoria
знати (що) напам’ять
dalle parti di qd, qc
недале́ко  (від кого, чого)
dalle parti di qd, qc
неподалі́к  (від кого, чого)
dalle parti di qd, qc
по сусідству  (з ким, чим)
dalle parti di qd, qc
бли́зько  (від кого, чого)
dalle parti di qd, qc
поблизу́  (від кого, чого)
dalle parti di qd, qc
по́руч  (з ким, чим)
dire qc all’orecchio
казати (що) на вухо
dire qc all’orecchio
казати (що) пошепки
dire qc in una parola (in due parole)
говорити стисло
dividere qc a metà
ділити навпіл (що)
dividere qc in porzioni uguali
ділити щось на однакові частини
dividere qc in quattro
розділяти на чотири частини (що)
dovere avere qc da qd
бути чиїмось позикодавцем (кредитором)
esporre qc all’aria
прові́трювати (що)
esporre qc all’aria
виносити надвір (що)
essere (trovarsi, stare) a tu per tu con qd, qc
стояти (бути) з кимось лицем до лиця (лицем в лице, лице в лице)
essere (trovarsi, stare) a tu per tu con qd, qc
стояти (бути) перед віччю (у кого)
far fare qc a qd
дати кому завдання що зробити
fare buono uso di qc
добре, правильно використовувати що-небудь
fare cattivo uso di qc
погано, неправильно використовувати що-небудь
fare qc alla luce del sole
робити що-небудь відкрито, не ховаючись
fare qc di buon volere
зробити (що) з доброї волі
fare qc in più tempi
робити щось у визначеній послідовності або з паузами (часто незапланованими)
fare qc per divertimento
робити (що) задля розваги
farsi (formarsi) un concetto di qd, di qc
скласти враження (про кого, що)
farsi un dovere di qc
уважати (щось) за свій обов’язок
fissare il pensiero su qc
спрямовувати думки на
lasciare [qc] da parte
пропуска́ти  (що)
lasciare [qc] da parte
промина́ти  (що)
lasciare [qc] da parte
обмина́ти  (що)
lasciare [qc] da parte
мина́ти  (що)
lasciare [qc] da parte
залишати без уваги  (що)
lasciare [qc] da parte
не зважати  (на що)
lasciare [qc] da parte
помина́ти  (що)
lasciare [qc] da parte
відклада́ти  (що)
mangiare qc con il cucchiaio
їсти що-небудь ложкою
mettere qc a pulito
переписувати начисто  (що)
mettere qc al suo posto
класти що-небудь на своє місце
mettere [qc] da parte
забува́ти  (про що)
mettere [qc] da parte
відклада́ти  (що)
mettere qd a parte di qc
доводити щось до чийогось відома
mettere qd a parte di qc
давати знати  (що; кому)
mettere qd a parte di qc
розповіда́ти  (що; кому)
mettere qd a parte di qc
повідомля́ти  (що; кому)
mettere qd al corrente di qc
доводити щось до чийогось відома
mettere qd al corrente di qc
повідомля́ти  (що; кому)
mettere qd al corrente di qc
розповіда́ти  (що; кому)
mettere qd al corrente di qc
давати знати  (що; кому)
mettere (qd, qc) in movimento
пустити в рух (кого, що)
mettere (qd, qc) in movimento
зворухну́ти (кого, що)
mettere (qd, qc) in movimento
двигну́ти (кого, що)
mettersi qc addosso
удяга́ти (що)
mettersi qc addosso
вдяга́ти (що)
passare [qc] da parte a parte
прошпи́гувати  (що)
passare [qc] da parte a parte
прони́зувати  (що)
passare [qc] da parte a parte
проштри́кувати  (що)
passare [qc] da parte a parte
протина́ти  (що)
passare [qc] da parte a parte
прохро́млювати  (що)
passare [qc] da parte a parte
проса́джувати  (що)
passare [qc] da parte a parte
протика́ти  (що)
passare [qc] da parte a parte
простро́млювати  (що)
passare [qc] da parte a parte
проко́лювати  (що)
passare qc sotto silenzio
замо́вчувати (що)
portare qc con dignità
з гідністю терпіти
potere fare qc
могти зробити (що)
potere fare qc
бути в змозі зробити (що)
prendere qd, qc a modello
брати кого, що за приклад (за зразок, за взірець)
proporre qd, qc a modello
наводити як приклад (як зразок, як взірець) (кого, що)
proporre qd, qc a modello
за взірець становити (кого, що)
proporre qd, qc a modello
наводити за зразок (кого, що)
riandare con la fantasia a qc
подумки повертатися до чогось
ridurre qc di dieci centimetri
зменшувати (що) на десять сантиметрів
rimandare qc dall’oggi al domani
відкладати щось із сьогодні на завтра
risolvere qd a fare qc
спонукати (кого) робити (що)
sapere qc a memoria
знати (що) напам’ять
sapere qc per bocca di qd
дізнаватися про що-небудь зі слів певної людини
sapere qc per bocca di qd
дізнаватися про щось від когось
saperla lunga su (circa, intorno a, in fatto di) qc
бути чудово проінформованим  (щодо чого)
sopportare qc in silenzio
мовчки [щось] терпіти
spedire qc per corriere
надсилати (що) кур’єром
spedire qc per posta
надсилати (що) поштою
stare lontano da qc
пильнува́тися (від чого)
stare lontano da qc
берегти́ся (чого)
stare lontano da qc
не піддаватися впливу чого-небудь
tenere qd lontano da qc
оберіга́ти (кого, від чого)
tramandare qc ai figli
передавати нащадкам  (що)
trattare qc con cura
обережно поводитися (з чим)
trattare qd, qc con disprezzo
ставитися зі зневагою  (до кого, чого)
vedere qd, qc in sogno
бачити уві сні  (кого, що)
заст.
Кількість фраз: 1
заст., фразеол.
Кількість фраз: 1
арх., поет.
Кількість фраз: 1
літ.
Кількість фраз: 2
tenersi di qc
мати себе (за кого, що)
tenersi di qc
уважати себе (ким, чим)
вульг., фразеол.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 78
andare pazzo per qc, qd
[аж] дуріти (за ким)
andare pazzo per qc, qd
[аж] розум (голову) втратити (через кого)
andare pazzo per qc, qd
[аж] не тямитися (не тямити себе) (з чого (від чого), від кого)
andare pazzo per qc, qd
до нестями (без міри) кохатися (у чому, кому)
andare pazzo per qc, qd
до нестями (до краю) бути захопленим (чим, ким)
avere fantasia di qc
жада́ти (чого)
avere la testa a qc
не сходити (не виходити, не йти і т. ін.) з думки
avere qc a portata di mano (sotto mano, alla mano)
мати що-небудь напохваті (напоготові)
avere qc a portata di mano (sotto mano, alla mano)
мати що-небудь під рукою (при руці)
avere qc per la testa
непокоїтися через щось
avere qc sulla coscienza
мати нечисте сумління
avere qc sulla coscienza
лежати (тяжіти) на совісті (про що)
confidare qc in un orecchio
повідомляти по секрету (що)
conoscere qc per filo e per segno
знати до найменших подробиць (що)
dare qc per sicuro
бути переконаним (у чому)
essere nato per qc
мати нахил (до чого)
fare qc con i piedi
робити недбало (що)
fare qc con i piedi
робити сяк-так (що)
fare qc con i piedi
робити абияк (що)
fare qc con le mani e con i piedi
робити усіма способами (засобами) (що)
fare qc con le mani e con i piedi
робити усяким способом (що)
levarsi qc dalla mente
покинути думку (про що)
levarsi qc dalla mente
перестати думати (про що)
mandare qc per le lunghe
відклада́ти (що)
mangiare qd, qc con gli occhi
пасти очима, оком (кого, що)
mangiare qd, qc con gli occhi
жадібно (закохано) дивитися (на кого, що)
mangiare qd, qc con gli occhi
жерти (пожирати) очима (кого, що)
mangiare qd, qc con gli occhi
їсти (поїдати) очима (кого, що)
mettere qc in testa a qd
переконати когось у чомусь
mettere qc in testa a qd
вбити комусь щось у голову
mettersi anima e corpo in qc
присвятити себе з тілом і душею  (чому)
mettersi anima e corpo in qc
повністю присвятити себе  (чому)
mettersi in testa di fare qc
у голову брати (взяти)  (+ інф.)
mettersi in testa di fare qc
вперто намірятися / вирішити зробити щось
non avere niente a che fare, a che vedere con qd, qc
бути зовсім не причетним до кого, чого
non avere niente a che fare, a che vedere con qd, qc
не мати жодного стосунку до кого, чого
non guardare qd, qc per non sciuparlo
ревно берегти  (кого, що)
non sapere dove qc stia di casa
нічого не знати  (про що)
non veder chiaro in qc
не могти розібратися (в чому)
ottenere qc a prezzo della vita
отримати щось ціною життя
passare qc in bella copia
переписувати на чистовик (на чистовий аркуш) (що)
passare qc sotto silenzio
обходити (обминати) мовчанням (що)
portare qc a buon fine
довести до успішного завершення (що)
portare qc a termine
закі́нчувати (що)
portare qc a termine
заве́ршувати (що)
portare qc a termine
доводити до кінця (що)
portare qc al calor bianco
доводити що-небудь до апогею
portare qc in cuore
носити в серці (що)
presentare [qd, qc] nella sua vera luce
представляти таким, як є (кого, що)
rimandare (qc) all’anno del mai
відкладати (щось) до грецьких календ
ripetere qc a senso
переказувати своїми словами (що)
sapere qc a menadito
знати як отченаш  (що)
sapere qc a menadito
знати напам’ять (досконало)  (що)
sapere qc a menadito
знати від а до я (від початку до кінця)  (що)
sapere qc come il paternostro
знати як отченаш  (що)
sapere qc come il paternostro
знати напам’ять (досконало)  (що)
sapere qc come il paternostro
знати від а до я (від початку до кінця)  (що)
sapere qc come l’avemaria (l’avemmaria)
знати напам’ять (досконало)  (що)
sapere qc come l’avemaria (l’avemmaria)
знати від а до я (від початку до кінця)  (що)
sapere qc come l’avemaria (l’avemmaria)
знати як отченаш  (що)
sapere qc dalla a alla zeta
знати напам’ять (досконало)  (що)
sapere qc dalla a alla zeta
знати як отченаш  (що)
sapere qc dalla a alla zeta
знати від а до я (від початку до кінця)  (що)
sapere qc per filo e per segno
знати напам’ять (досконало)  (що)
sapere qc per filo e per segno
знати від а до я (від початку до кінця)  (що)
sapere qc per filo e per segno
знати як отченаш  (що)
saperla lunga su (circa, intorno a, in fatto di) qc
знати щось краще, ніж можна було б подумати
saperla lunga su (circa, intorno a, in fatto di) qc
добре знати  (що)
scrivere qc a colpa di qd
обвинува́чувати (у чому, кого)
scrivere qc a colpa di qd
ставити за вину (за провину) (що, кому)
segnare qc con il carbone bianco
вважати що-небудь неповторним
succhiare qc col latte
увіссати (що) з материним молоком
tenere qc a mente (a memoria)
мати у тямці (у пам’яті) (що)
tenere qc a mente (a memoria)
тримати (держати, зберігати) в пам’яті (що)
tenere qc a mente (a memoria)
пам’ята́ти (що, про що)
togliere qc dal capo (a qd)
змусити когось викинути що-небудь з голови (з думки)
vedere qd, qc di buon occhio
прихильно ставитися  (до кого, чого)
volgere qc in scherzo
обернути на жарт (що)
фразеол., зневажл.
Кількість фраз: 1