Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

provideбрит.: /prəˈvaɪd/амер.: /prəˈvaɪd/
 1. v.  (provided | provided) tr. and intr. 
  1. tr.   (provide sth for/to sb; provide sb with sth) 
   Син.: supply, give
  2. tr.   (provide sb with sth) 
   Син.: equip
  3. tr. 
   (щось корисне, потрібне)
  4. intr.   (provide for) 
    
   (до чого)
   Син.: prepare
  5. intr.   (provide for) 
    
   (кого)
   (грошима, їжею тощо)
  6. intr.   ([форм.])   (provide for)   (про закон, правило тощо) 
   Син.: allow, enable
  7. tr.   (ужив. з підрядним реченням) 
   Син.: stipulate, lay down
  8. tr.   ([реліг.]; [іст.])   (provide sb to) 
   (на певній посаді тощо)
providedбрит.: /prəˈvaɪdɪd/амер.: /prəˈvaɪdɪd/
providingбрит.: /prəˈvaɪdɪŋ/амер.: /prəˈvaɪdɪŋ/
Словосполучення (звороти), що містять  "provide"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 17
форм.
Кількість фраз: 1

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.