Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: crime, price, pride, prize, bride.

Словосполучення (звороти), що містять  "prime"
Кількість фраз:
бухг.
Кількість фраз: 1
book of prime entry
бухгалтерська книга первинного запису  (де вперше фіксуються комерційні операції без подвійного запису)
екон.
Кількість фраз: 1