Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: pesce piccolo.
Словосполучення (звороти), що містять  "pesce piccolo"
Кількість фраз:
фразеол.
Кількість фраз: 1