Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: per allora.
Словосполучення (звороти), що містять  "per allora"
Кількість фраз: