Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

parlare[par-là-re]
 1. v.  (p.p. parlato)
  1. intr. 
   неперех. 
   Син.: conversare
  2. tr. 
   неперех.  ;
    (якоюсь мовою) 
  3. intr.   (con qd) 
    
   (до кого)
   Син.: rivolgersi
  4. intr.   (di qc) 
   перех. і неперех.   
   (про що)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: discutere di qc
  5. intr.   (di qc) 
   перех. і неперех.   
   (про що)
   Син.: raccontare
  6. intr.   (тощо) 
  7. intr. 
   Син.: alludere
  8. intr. 
   неперех.  ;
   Син.: confessare
  9. tr. 
  10. intr.   ([перен.]) 
   (наприклад, про очі)
  11. intr.   ([перен.]) 
  12. intr.   ([перен.])   (di qc) 
   перех. і неперех.   
   (про що)
   Син.: evocare
  13. intr.   ([перен.])   (про думки, почуття) 
   Син.: manifestarsi
  14. tr.   ([заст.]) 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: dire
 2. s. m.  (pl. [арх.] parlari)
  1. (манера говорити)
  2. Син.: parlata, idioma
  3.  ([літ.]) 
   Син.: discorso
parlarsi
Словосполучення (звороти), що містять  "parlare"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 67
заст., фразеол.
Кількість фраз: 1
арх., присл., тоск.
Кількість фраз: 9
вульг.
Кількість фраз: 1
перен.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 34