Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

parlare[par-là-re]
  1. v.  (p.p. parlato)
    1. intr. 
      неперех. 
      Син.: conversare
    2. tr. 
      неперех.  ;
       (якоюсь мовою) 
    3. intr.   (con qd) 
       
      (до кого)
      Син.: rivolgersi
    4. intr.   (di qc) 
      перех. і неперех.   
      (про що)
      ;
      перех.   
      (що)
      Син.: discutere di qc
    5. intr.   (di qc) 
      перех. і неперех.   
      (про що)
      Син.: raccontare
    6. intr.   (тощо) 
    7. intr. 
      Син.: alludere
    8. intr. 
      неперех.  ;
      Син.: confessare
    9. tr. 
    10. intr.   ([перен.]) 
      (наприклад, про очі)
    11. intr.   ([перен.]) 
    12. intr.   ([перен.])   (di qc) 
      перех. і неперех.   
      (про що)
      Син.: evocare
    13. intr.   ([перен.])   (про думки, почуття) 
      Син.: manifestarsi
    14. tr.   ([заст.]) 
      перех.   
      (що)
      ;
      перех.   
      (що)
      Син.: dire
  2. s. m.  (pl. [арх.] parlari)
    1. (манера говорити)
    2. Син.: parlata, idioma
    3.  ([літ.]) 
      Син.: discorso
parlarsi
Словосполучення (звороти), що містять  "parlar"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 67
заст., фразеол.
Кількість фраз: 1
арх., присл., тоск.
Кількість фраз: 9
вульг.
Кількість фраз: 1
перен.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 34

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.