Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

pace
  1. s. f.  (pl. paci)
Словосполучення (звороти), що містять  "pace"
Кількість фраз:
арх., бібл.
Кількість фраз: 1
арх., реліг.
Кількість фраз: 1