Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: anything, clothing, thing, boring, folding.

Словосполучення (звороти), що містять  "nothing"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 89
- What did you say? ‒ Nothing important.
- Що ти сказав? ‒ НІчого важливого.
- What’s up? ‒ Not/nothing much. You?
- Що нового? ‒ Та нічого. А в тебе?
be nothing to do with (sb)
не мати справ з (ким)
be nothing to do with (sb)
не контактувати (з ким)
be nothing to do with (sb, sth)
не стосуватися (кого, чого)
be nothing to do with (sb, sth)
не бути пов’язаним (з ким, чим)
be nothing to get excited about
вживається, щоб сказати, що щось не є чимсь дуже добрим
Can you do something about the light? I see nothing.
Можеш зробити щось зі світлом? Я нічого не бачу.
come to nothing
не мати успіху
come to nothing
не призводити ні до чого
do nothing for
погіршувати вигляд/якість тощо
do something/nothing/anything about sth
робити щось/нічого для того, щоб впоратися з проблемою
good-for-nothing
неро́ба (ж.)
good-for-nothing
неро́ба (ч.)
good-for-nothing
леда́чий
good-for-nothing
ле́дар (ч.)
have [got] nothing left to prove
не мати більше чого доводити
have [got] nothing on
не мати домовленостей
have [got] nothing on
бути голим/неодягненим
have nothing to do with (sb, sth)
не стосуватися (кого, чого)
have nothing to do with (sb)
не мати справ з (ким)
have nothing to do with (sb)
не контактувати (з ким)
have nothing to do with (sb, sth)
не бути пов’язаним (з ким, чим)
have nothing to hide
не мати чого приховувати
have nothing to lose
нічого втрачати (кому)
have nothing to lose
не мати чого втрачати (кому)
have nothing to lose but one’s pride/reputation etc
немає чого втрачати, окрім чиєїсь гордості/репутації тощо
have nothing to say for oneself
не мати чого сказати (не хотіти брати участь у розмові)
have nothing/a lot etc in common [with sb]
не мати нічого / мати багато спільного [з кимось]
have something/nothing to show for sth
мати/не мати що показати
He said nothing to me. ‒ And what would you expect?
Він нічого мені не сказав. ‒ А чого ти сподівався?
His promises count for nothing.
Його обіцянки нічого не варті.
I can see nothing on this picture.
Я нічого не бачу на цій картинці.
I could barely stand, to say nothing of dancing.
Я ледве могла стояти, не те що танцювати.
I could see nothing in the rear-view mirror.
Я нічого не бачив у дзеркалі заднього виду.
I didn’t want to offend him ‒ nothing could have been further from my mind!
Я не хотів образити його. Я й на думці такого не мав!
I don’t know from nothing about basketball.
Я нічогісінько не знаю про баскетбол.
I give nothing for your advice.
Мені не дуже цінна твоя порада.
I have nothing against you personally
я не маю нічого проти тебе особисто
I said nothing, but word got around, and the next day I stayed at home.
Я мовчала, але поповзли чутки ‒ і наступного дня я залишилася вдома.
if nothing else
в крайньому разі
If there’s nothing more to do, we may as well play a board game.
Якщо більше нема чого робити, то ми могли б зіграти в настільну гру.
it was nothing
не варто подяки
know-nothing
неві́глас (ч.)
little (nothing) short of
вживається для підсилення
little or nothing
майже нічого
make nothing of
не розуміти  (чого)
make nothing of
ставитися до чогось, як до неважливого, непотрібного тощо
My problems are nothing compared to yours.
Мої проблеми ‒ ніщо у порівнянні з твоїми.
next to nothing
майже нічого
no/none/nothing to speak of
нема про що говорити
not for nothing
не просто так
Nothing could dampen his enthusiasm.
Ніщо не могло послабити його ентузіазму.
nothing could have been further from my mind/thoughts
хтось навіть не думав про це (вживається, щоб сказати, що хтось не мав наміру щось зробити тощо)
nothing if not
нічого не сказати
nothing in particular
нічого особливого
nothing of the kind
нічого подібного
Nothing prevents him from leaving.
Ніщо не заважає йому поїхати.
Nothing short of a miracle can save your marriage.
Лише диво може врятувати ваш шлюб.
She thinks nothing of spending her father’s millions.
Витрачати батьківські мільйони для неї за іграшку.
She’s got nothing on her brother.
Вона і близько не настільки хороша, як її брат.
She’s nothing if not ambitious.
Сказати, що вона амбіційна ‒ це просто промовчати.
Short of being cruel, he could do nothing.
Не вдаючись до жорстокості, він не міг нічого зробити.
Six years of my work went for nothing.
Шість років моєї роботи звелися нанівець.
sth is nothing short of a miracle
щось не що інше, як диво
sweet nothings
приємні слова (які закохані говорять один одному)
Tell me about Mary’s boyfriend. Well, he is nothing to write home about...
Розкажи мені про хлопця Мері. Ну, він ніякий...
That dress does nothing for you.
Тобі не дуже добре у цій сукні.
The book is good, but nothing to get excited about.
Книга хороша, але нічого надзвичайного.
there is little/nothing to choose between
немає [майже] ніякої різниці між  (чим)
there is nothing for it
нічого не залишається робити
there is nothing like
немає нічого кращого, ніж (схожого на)
there is nothing to it
немає нічого простішого над (за) це
There was nothing for it but to come back.
Більше нічого не залишалося робити, як тільки повернутися назад.
there’s nothing better/worse etc than
немає нічого кращого/гіршого, ніж
There’s nothing I can do about that.
Я нічого не можу з цим удіяти.
They have nothing on me.
У них немає нічого на мене.
They said nothing, not a single word.
Вони не сказали нічого, ані жодного слова.
they’ve got nothing on me
у них немає нічого на мене
think nothing of
ставитися до чогось, як до рутини, чогось звичайного, нормального  (хоча інші так не вважають)
think nothing of
не мати сумнівів/докорів сумління  (щодо чого/через що)
think nothing of
бути невисокої думки  (про кого, що)
think nothing of it
будь ласка
think nothing of it
не зважати
think nothing of it
не звертати уваги
to say nothing of
не кажучи вже про
What’s happened? Sweet nothing.
Що сталося? Аж нічого.
with nothing much up top
безголо́вий
You are making a scene about nothing!
Ти робиш сцену з нічого!
розм., фразеол.
Кількість фраз: 3
фразеол.
Кількість фраз: 2
рідк.
Кількість фраз: 3