Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Фрази, що містять  "n’est"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 97
Angélina n’était pas rentrée chez sa mère, elle est restée dans un restaurant ouvert la nuit.
Анжеліна не повернулась до своєї матері, а залишилась у ресторані, що працював уночі.
Ce célèbre tableau n’a qu’un seul clair, mais selons les critiques, ce petit bout de la toile est inestimable.
На цій відомій картині є лише одна світла частина, але критики кажуть, що цей маленький шматочок полотна не має ціни.
ce forestier n’était pas mon ami pour rien
той лісник був моїм другом не випадково
ce livre n’est plus d’actualité
ця книга втратила свою актуальність
ce n’est pas comparable
це порівнювати не можна
ce n’est pas le seul défaut inhérent à ton ex-mari
це не єдиний недолік, притаманний твоєму колишньому чоловікові
Ce n’est pas lui, mais sa sœur sévère dirige la famille.
Не він, а його владна сестра керує сім’єю.
ce n’est pas moi qui ai mangé tous les gâteaux ! ‒ non, c’est le chat !
це не я з’їв усе печиво! ‒ та де там, то все наш кіт!
ce n’est pas que
не те щоб
ce n’est pas très confortable, chez toi
у тебе тут не надто затишно
ce n’est qu’une petite fièvre légère, calmez-vous
заспокойтесь, це просто легкий жар
ce n’est vraiment pas si épatant que ça
якщо подумати, нічого нереального у цьому немає
Cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, vous pouvez en être sûr.
Це буде враховано, можете бути певні.
c’est bizarre et ridicule, n’en parlons pas
це ненормально та смішно, не будемо навіть говорити
Cet homme est indolent, tu n’arriveras pas à le toucher avec ton discours.
Цей чоловік позбавлений чуйності, тобі не вдасться зворушити його своєю промовою.
Cette peinture n’est qu’une simple falsification.
Ця картина ‒ звичайна підробка.
cette réunion n’est pas constructive : on n’a qu’à la finir
зустріч наша не принесе ніякої користі ‒ можемо її завершувати
elle est tombée, mais elle n’a rien
вона впала, але з нею все добре
elle me traite constamment comme si je n’étais pas assez bien
вона завжди показує, що я їй не рівня
elle ne sait pas être serviable aux gens, qu’elle n’aime pas
вона не вміє бути люб’язною з людьми, котрі їй не подобаються
Elle n’est pas allée au travail car son fils avait pris froid.
Вона не пішла на роботу, бо її син застудився.
elle n’est pas serbe, elle est née en Roumanie
вона не сербка, вона народилась в Румунії
elle n’était pas insensible à ses avances
вона не залишилася глухою до його залицянь
et personne n’a même remarqué que j’ai été absent ?
ніхто й не помітив моєї відсутності?
faculté de jouir d’un avantage qui n’est pas commun
можливість користуватися перевагами, що доступні обмеженому колу
Fais-le finalement, ce n’est pas si sorcier que ça !
Зроби це нарешті, не так вже воно й складно!
il est plus confortable de penser que vous n’êtes pas coupable
легше думати, що вини вашої тут немає
il est très ambitieux, mais il n’a guère réussi
він пихатий, та нічого не досягнув
il m’a obligé à quitter ma place, peu après je me suis rendu compte que ce n’était ni bonne place, ni même bonne salle
він мене прогнав з місця, і лиш потім я зрозумів, що помилився не лише місцем, але й залою
il n’a jamais eu de problèmes parce qu’il était trop rusé !
він такий кмітливий, що й клопоту ніколи не мав
il n’a jamais mis son pied à l’université, il s’est formé sur le tas
він в очі не бачив університету, всього навчився безпосередньо на роботі
il n’a que quatorze ans, il est en révolte contre tout
йому лише чотирнадцять, він бунтує проти всього
il n’est bon à rien
він ні на що не придатний
il n’est pas du tout bête, loin de là !
він геть не дурний, навпаки!
Il n’est pas invraisemblable que quelqu’un de notre famille gagne à la loterie, mais c’est très improbable.
Звісно, комусь з нашої родини може пощастити у лотереї, але це дуже малоймовірно.
il n’est pas loin de minuit
уже майже північ
il n’est pas question que
не може йтися про те, щоб
il n’est pas totalement insensible
він не зовсім бездушний
il n’est pas très agréables avec les dames
він не надто галантний з жінками
il n’est pas très joli, mais charmant
він не надто красивий, та харизматичний
il n’est pas très lucide
він не надто свідомий
Il n’est pas trop hospitalier, il m’a même laissé debout.
Він не надто гостинний, він навіть не запропонував мені присісти.
il n’est qu’un vieux chat peureux
це лише старий лякливий кіт
il n’est rien de moins qu’un escroc
він ніхто інший як шахрай
ils ont flirté quelque temps, ce n’était pas bien méchant
вони фліртували деякий час, але нічого страшного в тому не було
je n’ai jamais dit que c’était confortable
я й не казав, що тут комфортно
Je n’ai jamais pu imaginer qu’elle peut être une telle salaude.
Я й уявити собі не могла, що вона може бути такою мерзотницею.
je n’ai pas été épatante hier, pas envie de les voir ce soir non plus
вчора я була не зовсім хорошою, сьогодні я б краще нікого не бачила
Je n’ai pas reussi à mincir avant l’été.
Мені не вдалося схуднути до літа.
je n’étais pas ivre, simplement un peu gai !
я не був п’яним, трішечки захмеленим
je n’y suis pour rien
я тут ні до чого
je n’y suis probablement jamais allée
я, видно, ніколи тут не бувала
Je regrette que ça n’ait pas été un tir fatal.
Я шкодую, що постріл не був смертельним.
je suis exclue de la communion, mais rien n’a changé
так, мене виключили з общини, але ж нічого не змінилось
je suis pessimiste, il est optimiste, nous n’avons rien à voir
я песимістка, він оптиміст, нічого спільного
je suis sûre que je n’ai jamais été maman poule avec mes trois fils
певна, що я ніколи не була мамою-квочкою з трьома синами
Je veux dire, mon neveu est agaçant et puéril, mais il n’est pas dangereux.
Звісно, мій племінник дещо нав’язливий, поводиться, мов дитина, та зла від нього точно не дочекаєшся.
la discipline n’est décidément pas mon fort
послух мені, звичайно, важко важко дається
la femme n’est pas définie seulement par la maternité
жінка реалізується не лише в материнстві
la participation des femmes à la prise de décisions n’est manifestement pas un niveau satisfaisant
участь жінок в обговоренні рішень явно знаходиться на незадовільному рівні
La préoccupation de l’équipe n’est pas purement théorique.
Перед командою стоїть не лише теоретична задача.
la prise de sang n’est qu’une formalité
забір крові на аналіз ‒ проста формальність
La vie n’est pas facile, mais on subsiste encore.
Життя легким не є, але поки тримаємось.
l’automne n’est plus loin
наближається осінь
Le score n’est pas important pour notre société.
Результати опитування нікому з нас не потрібні.
le voisinage n’est plus ce qu’il était
стосунки з сусідами в нас уже не ті
Leurs termes n’étaient pas avantageux.
Їх умови не були хорошими.
L’orientation de ses études n’est pas encore claire.
Напрямок його навчання до кінця не визначений.
ma beauté est froide, elle n’attire personne
моя краса відсторонена, таке нікому не подобається
Ma vie n’est pas très amusante dans votre village perdu.
Мені не надто весело живеться у вашій глушині.
Maysa n’a pas eu le temps pour traverser toute la route, alors elle s’est arrêtée sur le refuge.
Маїза не встигла перейти дорогу повністю, тому зупинилася на острівку безпеки.
Mes changements n’ont pas été pris en considération.
Мої правки не були враховані.
n’aie pas trop d’illusions, le réveil serait peu agréable
не створюй собі ілюзій, пробудження буде нелегким
n’est-ce pas ?
чи не так?
Nous n’avons pas d’eau, c’est-à-dire que nous allons mourir de soif.
Ми не маємо води, отже скоро помремо від спраги.
Oleg n’avait pas prévu de rouler sous la table le jour de son anniversaire mais ses amis n’étaient pas de même avis
Олег не планував валятися під столом у свій День народження, та його друзі вирішили інакше
on n’est jamais moins esclave pour être aimé de son maître
раб залишається рабом, хай як його любить хазяїн
oui, je suis mère à 16 ans et je n’en ai pas honte
так, я буду матір’ю в 16 і мені не соромно
pour lui tu n’es qu’une compagne d’infortune, il ne t’épousera jamais
ти для нього сестра по нещастю, та він ніколи не одружиться з тобою
régulièrement, il n’aurait pas dû être battu
за нормальних умов його б ніхто не набив
rien n’est comparable à mon expérience internationale il y a deux ans
нічого не зрівняється із досвідом, що я здобув два роки тому за кордоном
rien n’est si agaçant que ton comportement envers des femmes de nos amis
немає нічого гіршого за те, як ти поводишся з дружинами наших друзів
Rita, rappelle-toi que c’est une affaire domestique, il ne faut pas en parler à n’importe qui.
Рито, пам’ятай, що це особиста справа, не слід про неї розказувати будь-кому.
Son action n’est pas du tout salaude, tu peux en être sûr.
У її вчинку немає нічого підступного, можеш бути певний.
Son histoire n’est qu’un faux-semblant pour ne pas venir au travail.
Його історія ‒ лише викрутка, щоб не йти на роботу.
Son nouveau mari n’est pas très intelligent, mais sobre et de goûts très simples.
Її новий обранець не надто розумний, зате непитущий та скромний.
ta vie est grise, n’aie pas peur de prendre des risques
життя твоє безбарвне, не бійся ризикувати
techniquement, c’est écrit très bien, mais il n’y a pas d’âme
написано майстерно, але душі у цьому немає
Tout son corps n’était qu’une vaste plaie.
Усе тіло його ‒ суцільна рана.
tu n’es pas censé dicter les termes de notre petit arrangement
і ти ще осмілюєшся диктувати умови нашої угоди
tu n’es que le chéri de ta maman
ти просто мамин мазунчик
Tu n’est qu’un lâche et je te prenais pour un vrai homme.
Ти просто покидьок, а я вважала тебе справжнім чоловіком.
Tu n’est qu’une hypocrite, sale vipère !
Ти просто лицемірка, мерзенна гадюко!
un petit verre de vin, ce n’est pas méchant !
маленька скляночка вина ще нікого не вбила!
une peinture qui n’est que jolie
красива картина, та не більше
vous n’êtes pas encore prêts? dépêchez-vous
ви ще не готові? покваптесь
Vous n’êtes pas sans avoir entendu dire que...
Ви, мабуть, чули, що...
право
Кількість фраз: 1
присл., фразеол.
Кількість фраз: 15
ce n’est pas le tout de se lever matin, il faut arriver à l’heure
мало того, що рано вставати, треба ще й вчасно виїжджати
comparaison n’est pas raison
порівняння ‒ не доказ
il n’est heureux que celui qui croit l’être
щасливий той, хто вважає себе щасливим
il n’est qu’une mauvaise heure en jour
чи раз, чи два ‒ одна біда
il n’est qu’une mauvaise heure en jour
більш як півкопи лиха не буде
il n’est qu’une mauvaise heure en jour
сім бід ‒ один одвіт
il n’y a qu’à secouer un peu l’oreille, et cela est passé
загоїться, поки весілля скоїться
l’âge n’est fait que pour les chevaux
вік не має значення, поки здоров’я не турбує
l’âge n’est fait que pour les chevaux
у присутності людей похилого віку про старість не говорять
l’âge n’est que pour les chevaux
у присутності людей похилого віку про старість не говорять
l’âge n’est que pour les chevaux
вік не має значення, поки здоров’я не турбує
Paris n’a pas été fait en un jour
Париж не один день будували
Paris n’a pas été fait en un jour
Рим будувався не один день
plaie d’argent n’est pas mortelle
гроші ‒ річ наживна
qui est propre à tout n’est propre à rien
хто за все береться, нічого не робить як слід
фразеол.
Кількість фраз: 68
à l’impossible nul n’est tenu
не треба вимагати неможливого
ce n’est pas bien sorcier
невелике діло
ce n’est pas bien sorcier
не стільки того діла
ce n’est pas chose commode
це непроста справа
ce n’est pas fête tous les jours
не щодня буває неділя
ce n’est pas fête tous les jours
не все у середу Петра
ce n’est pas fête tous les jours
не все котові пушення
ce n’est pas fête tous les jours
не щодень свято
ce n’est pas joli joli
це неприйнятно
ce n’est pas joli joli
це неприпустимо
ce n’est pas la mer à boire
це невелика штука
ce n’est pas la mer à boire
то не штука
ce n’est pas la mer à boire
це не дуже хитра (дивна) штука
ce n’est pas la mer à boire
це невелика мудрація (дивниця)
ce n’est pas la mer à boire
великих тут мудрощів не треба
ce n’est pas la mer à boire
нічого мудрого (дивного) тут нема(є)
ce n’est pas peu dire
говорячи без перебільшень
ce n’est pas pour ton fichu nez
не пхай сюди свого рила
ce n’est pas rien
це тобі не жарти
ce n’est pas rien
з цим треба рахуватися
ce n’est pas tous les jours dimanche
не все у середу Петра
ce n’est pas tous les jours dimanche
не щодня буває неділя
ce n’est pas tous les jours dimanche
не щодень свято
ce n’est pas tous les jours dimanche
не все котові пушення
ce n’est pas tous les jours fête
не щодень свято
ce n’est pas tous les jours fête
не все котові пушення
ce n’est pas tous les jours fête
не щодня буває неділя
ce n’est pas tous les jours fête
не все у середу Петра
ce n’est pas (tout) rose
це все не надто весело
ce n’est pas trop vrai
це щира правда
ce n’est pas trop vrai
на жаль, це правда
ce n’est pas un vain mot
це серйозна справа
ce n’est pas un vain mot
це не пусті балачки
ce n’est pas une chose à dire
про такі речі не говорять
cela n’est rien
це дрібниці
C’est comme ça, on n’y peut rien.
Так склалось, тут нічого не вдієш.
chercher midi où il n’est qu’onze heures
прийти в гості перед обідом, щоб задарма попоїсти
chercher midi où il n’est qu’onze heures
шукати вчорашнього дня
comme si de rien n’était
наче нічого й не сталося
il le dit des lèvres mais le cœur n’y est pas
щебече, як соловейко, а кусає, як гадюка
il le dit des lèvres mais le cœur n’y est pas
підлеслива людина ‒ гадюка під квітками
il le dit des lèvres mais le cœur n’y est pas
м’яко стеле, твердо спати
il le dit des lèvres mais le cœur n’y est pas
добре говорить, а зле творить
il le dit des lèvres mais le cœur n’y est pas
слова ласкаві, та думки лукаві
il le dit des lèvres mais le cœur n’y est pas
на язиці мід, а під язиком лід
il n’en est rien
нічого подібного
impossible n’est pas français
французи не знають слова "неможливо"  (вислів, що приписується Наполеонові)
l’oiseau n’y est plus
шукай вітра в полі
l’oiseau n’y est plus
і слід пропав (захолов, загув, простиг)  (чий, за ким)
n’avoir jamais été à pareille fête
опинитися у незвично приємній чи сприятливій ситуації
n’être pas né de la dernière pluie
не з місяця впасти
n’être pas né de la dernière pluie
не вчора народитися
n’être pas né de la dernière pluie
бути досвідченим
n’être pas né de la dernière pluie
не перший день на світі жити
n’être pas né de la dernière pluie
знати як влаштований світ
n’être pas tombé de la dernière pluie
не перший день на світі жити
n’être pas tombé de la dernière pluie
бути досвідченим
n’être pas tombé de la dernière pluie
не вчора народитися
n’être pas tombé de la dernière pluie
не з місяця впасти
n’être pas tombé de la dernière pluie
знати як влаштований світ
n’être pour rien
бути непричетним  (до чого)
n’être pour rien
не мати ніякого стосунку  (до чого)
n’être rien
бути ніким  (чужим)
quand le chat n’est pas là, les souris dansent
кіт за пліт, а миші в танець
quand le chat n’est pas là, les souris dansent
кіт з хати ‒ миші танцюють
quand le chat n’est pas là, les souris dansent
кіт з хати ‒ миші на стіл
quand on fait ce qu’on peut, on n’est pas obligé à davantage
якщо зробив все, що міг, то не зобов’язаний робити більше
trop et trop peu n’est pas mesure
все треба робити в міру