Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: little if any.
Словосполучення (звороти), що містять  "little if any"
Кількість фраз: