Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: le ore piccole.
Словосполучення (звороти), що містять  "le ore piccole"
Кількість фраз:
фразеол.
Кількість фраз: 2