Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

lui[lù-i]
 1. pron.
   1.  ([літ.]) 
   2.  ([канц.]; [літ.]) 
    ([канц.]; [літ.])  la di lui madre ([канц.]; [літ.]) ([[bur.]]; [[lit.]] ) - його мати
 2. s. m.  (pl. lui)
  1.  ([розм.])   (кохана людина) 
si[si]
 1. pron.
   1. (для себе)
   1.  ([літ.]) 
   2.  ([розм.], особливо [тоск.]) 
    ([розм.], особливо [тоск.])  Noi si parte domani ("Lo Zingarelli"). ([розм.], особливо [тоск.]) ([[inf.]], особливо [[tosc.]] ) - Ми завтра їдемо.
  1.  ([плеонаст.]) 
 2. s. m.  (pl. si)
  1.  ([муз.]) 
   сі (с.)
   (нота)
lo[lo]
 1. art.
  1.  (особливості вживання означеного артикля (articolo determinativo) див. докладно в розділі граматики італійської мови: ) 
 2. pron.
  1. (перекладається як "його", у деяких контекстах – "він", "йому" тощо)
   1.  ([плеонаст.]; [підсил.]) 
    ([плеонаст.]; [підсил.])  lo si dice ([плеонаст.]; [підсил.]) ([[pleonast.]]; [[intens.]] ) - кажуть
  2.  (перед дієсловами essere, parere, sembrare тощо) 
 1. avv.
se