Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: it rains by planets in.
it rains by planets (in planets)
  1. phr.
    1.  ([діал.]; [арх.]) 
       
      (походить від повір'я, що рух планет впливає на дощі)