«Grafiati» – оформлення списків літератури

Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: il Santo Padre.
il Santo Padre
  1. fr.
    1.  ([церк.]) 
Словосполучення (звороти), що містять  "il Santo Padre"
Кількість фраз:
реліг.
Кількість фраз: 1
«Grafiati» – оформлення списків літератури