Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

filer
 1. v.[file]  (p.p. filé)
  1.  (qqch або без додатка) 
   1.  
    (що або без додатка)
    ;
    Син.: reeeeer
   Син.: fileerrr
  2.  ([тех.]; qqch) 
   1.  (про метал) 
   2.  (про дріт) 
   3.  (у розширеному значенні) 
    ([тех.]; [муз.])  corde filée - струна в обмотці
  3.  ([мор.]; qqch) 
   1. ([мор.])  filer la ligne de loch - викидати лінь лага (для вимірювання швидкості) (для вимірювання швидкості )
   2. ([мор.])  filer de l’huile - розливати олію чи мастило на воду (щоб утихомирити хвилі на певний час) (щоб утихомирити хвилі на певний час )
  4.  ([літ.]; qqch) 
  5.  ([театр]; qqch) 
  6.  ([муз.]; qqch) 
  7.  ([тех.]; qqch) 
  8.  ([тютюн.]; qqch) 
    
   (що - тютюн)
   Син.: corder
  9.  ([цирк]; qqch) 
    
   (у виставах ілюзіоністів)
  10.  ([ігри]; у картярстві) 
   1.  ([арх.]) 
    ([арх.])  filer une carte ([арх.]) ([[archaic]] ) - скидати карту
  11.  (qqn) 
    
   (за ким)
   ;
    
   (за ким)
   ;
    
   ([розм.]; за ким)
   ;
   Син.: pister
  12.  ([розм.]; qqch à qqn) 
    
   (що кому)
   ;
    
   (що кому)
   ;
    
   ([розм.]; що кому)
   Син.: refiler, ficher, flanquer
   1.  (про рідину) 
   2.  (про дим, в'язку речовину) 
   3.  (у метонімічному значенні) 
   1.  ([в’язання]) 
     
    (про петлю)
  13.  ([арх.]) 
  14.  
   ([розм.])
   ;
    
   ([розм.])
   Син.: courir
  15.  
   ([фам.])
   ;
    
   ([фам.])
   ;
    
   ([діал.])
   ;
    
   ([розм.])
   ;
    
   ([розм.])
   ;
    
   ([розм.])
   ;
    
   ([розм.])
   ;
    
   ([діал.])
   ;
    
   (звідкись)
  16. Син.: disparaître, fondre
se filer
 1. v. pron.  (p.p. filé)
Словосполучення (звороти), що містять  "filer"
Кількість фраз:
тех., муз.
Кількість фраз: 1
заст., фразеол.
Кількість фраз: 1
арх.
Кількість фраз: 1
арх., ігри
Кількість фраз: 1
вульг.
Кількість фраз: 1
в’язання
Кількість фраз: 1
література
Кількість фраз: 1
муз.
Кількість фраз: 1
прост., фразеол.
Кількість фраз: 2
театр
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 44
фразеол., фам.
Кількість фраз: 2