Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

effetto[ef-fèt-to]
 1. s. m.  (pl. effetti)
  1.  
   ([заст.])
  2. Син.: giovamento
  3.  
   ([заст.])
  4.  ([рідк.]) 
   Син.: fatto
  5.  ([рідк.]) 
   Син.: causa
  6.  ([рідк.]) 
   Син.: fine, scopo
  7.  (здебільшого вжив. у множ.: effetti) 
  8.  ([торг.]) 
   1. Син.: cambiale
   2.  (у розшир. знач.) 
  9.  ([фіз.]) 
  10.  ([спорт]) 
Словосполучення (звороти), що містять  "effetto"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 35
екол.
Кількість фраз: 1
кінем.
Кількість фраз: 2
обр. мист.
Кількість фраз: 1
спорт
Кількість фраз: 1
телеб.
Кількість фраз: 3