Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: eat into.
eat into
  1. phras. v.
    1. Син.: erode
    2. (прибуток, ресурси або час)
      Син.: use up