Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

diavolo
  1. s. m.  (pl. diavoli)
Словосполучення (звороти), що містять  "diavolo"
Кількість фраз:
реліг.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 26