Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: appunto, dente, dentro, punto, seguito.

Словосполучення (звороти), що містять  "defunto"
Кількість фраз:
реліг.
Кількість фраз: 1