Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: dar importanza.
dar importanza
  1. loc. verb.
    1.  (a qc) 
      Син.: dar peso