«Grafiati» – оформлення списків літератури

Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: costare caro.
Словосполучення (звороти), що містять  "costare caro"
Кількість фраз:
арх., фразеол.
Кількість фраз: 1
«Grafiati» – оформлення списків літератури