Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: con effetti di tuttotondo.
con effetti di tuttotondo
Словосполучення (звороти), що містять  "con effetti di tuttotondo"
Кількість фраз:
скульп.
Кількість фраз: 1