Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: come short of.
Словосполучення (звороти), що містять  "come short of"
Кількість фраз: