Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: come off it.
Словосполучення (звороти), що містять  "come off it"
Кількість фраз:
розм.
Кількість фраз: 1