Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: ci corre.
Словосполучення (звороти), що містять  "ci corre"
Кількість фраз: