Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: chiaro come l’acqua.
Словосполучення (звороти), що містять  "chiaro come l’acqua"
Кількість фраз:
перен.
Кількість фраз: 1