Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: change, cancel, cancer, channel, charge.

Словосполучення (звороти), що містять  "chance"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 22
a fair chance of success
непоганий шанс на успіх
as chance would have it
так сталося, що
blind chance
сліпий випадок
chance child
байстрю́к (ч.)
chance child
безба́тченко (ч.)
chance child
позашлюбна дитина
chances of survival
шанси на виживання
deserve a chance
заслуговувати на шанс
fair chance
шанс, який дається усім
have a fighting chance
мати шанс, якщо наполегливо працювати
have a fighting chance
мати шанс, за умови великих старань
have an even chance [of doing sth]
мати рівні шанси (у чому)
have/with an eye to/for/on the main chance
шукати можливість отримати вигоду
have/with an eye to/for/on the main chance
мати корисливі наміри
I met him by chance.
Я зустрівся з ним випадково.
If he were all-powerful, we wouldn’t have any chance to defeat him.
Якби він був усесильним, ми б не мали жодного шансу перемогти його.
not stand/not have a cat in hell’s chance [of doing sth]
не мати жодного шансу (на успіх)
She is the person with an eye to the main chance.
Вона ‒ людина з корисливими намірами.
take a chance
ризикува́ти
take chances
ризикува́ти
The doctors believe that the patient has a one in five chance of survival.
На думку лікарів, шанси пацієнта вижити ‒ один до п’ятьох.
You’ll have only one chance, so you’d better make the most of it.
Ти матимеш лише один шанс, тож використай його сповна.
розм., брит.
Кількість фраз: 1

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.