Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: catch sb by surprise.
catch sb by surprise