Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

carattere[ca-ràt-te-re]
Словосполучення (звороти), що містять  "carattere"
Кількість фраз:
біол.
Кількість фраз: 2
література, театр
Кількість фраз: 1
полігр.
Кількість фраз: 2
реліг.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 4