Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: break out.
break out
  1. phras. v.
    1.  (про війну, бійку тощо) 
    2. (про певний фізичний дискомфорт)
    3. Син.: escape
    4.  ([розм.])   (break sth out) 
Словосполучення (звороти), що містять  "break out"
Кількість фраз: