Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

biodo[bió–do]
  1. s. m.  (pl. biodi)
    1.  ([бот.])   (Sparganium erectum) 
      Син.: sala