Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: abetter, bitter, butter, letter, abettor.

Словосполучення (звороти), що містять  "better"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 51
Amy’s emotions got the better of her, and she burst out crying.
Емоції взяли гору над Еймі, і вона розплакалась.
As a manager at PwC, I always strove for better performance.
За перебування на посаді менеджера в "PwC" я завжди прагнув покращити результати роботи.
better Red than dead
краще бути під владою комуністів, ніж мертвим
better the devil you know (than the devil you don’t)
краще погана, але знайома ситуація (людина), ніж щось (хтось) невідоме
better-to-do
бага́тші (мн.)  (люди як клас)
better-to-do
успі́шніший
better-to-do
бага́тший
change for the better/worse
зміна на краще/на гірше
deserve a better deal
заслуговувати на краще
deserve better
заслуговувати на краще
For want of a better woman Jim decided to marry a local priest’s daughter, which was a huge mistake ‒ she was a real devil in human shape.
За відсутністю кращої жінки, Джим вирішив одружитися на дочці місцевого священика, що було грандіозною помилкою: вона була справжнім дияволом у людській подобі.
for want of a better word/phrase/term
за відсутністю кращого слова/фрази/терміна
get better
покра́щитися
get better acquainted
краще познайомитися
get the better of
перемага́ти  (кого)
get the better of
взяти (мати) перевагу  (над ким)
get the better of
справлятися з проблемами
get the better of
перехитри́ти  (кого)
get the better of
брати гору  (над ким)
have seen better days
(хтось) мав кращі часи
have the better of
взяти (мати) перевагу  (над ким)
have the better of (sb)
обійти́ (кого)
have the better of (sb)
перехитри́ти (кого)
have the better of
брати гору  (над ким)
Her movements were good, albeit she could dance better.
Її рухи були хорошими, хоча вона могла танцювати краще.
How about this suit? ‒ This one is better than that.
Як щодо цього костюма? ‒ Цей кращий за той.
I have my eye on this position, so you’d better give in in advance and don’t even apply.
Я планую отримати цю посаду, тому тобі краще признати поразку завчасно і навіть не подаватися.
I hope, you know better than to mix alcohol.
Я сподіваюсь, тобі вистачить розуму не змішувати алкоголь.
I hurt my finger, mum. Come here, let me kiss it better.
Я поранила пальчик, мамо. Йди сюди, я поцілую ‒ і минеться.
Jenny’s new boyfriend pays her so small compliments! She should have found a better one!
Новий хлопець говорить Дженні так мало компліментів! Їй слід було знайти кращого.
[just] that little bit better/easier
трохи краще/легше
kiss sth better
вживається, щоб сказати, що щось перестане боліти після поцілунку
Mark has allegorized this story better than anyone, so I will give him a high grade.
Марк перетворив це оповідання на алегоричне найкраще з усіх, тож я поставлю йому високий бал.
My idea is about a million times better than yours.
Моя ідея набагато краща, ніж твоя.
Politicians often say they will make people’s lives better.
Політики часто кажуть, що зроблять життя людей кращим.
sb is old enough to know better
хтось достатньо дорослий, щоб поводитися краще
The situation isn’t really getting any better.
Ситуація ані трохи не покращується.
the sooner ... the better
що швидше ... то краще
The sooner the better!
Чим швидше, тим краще!
The sooner we leave this frightful house the better.
Що швидше ми підемо з цього моторошного будинку, то краще.
there’s nothing better/worse etc than
немає нічого кращого/гіршого, ніж
Things are getting better by the day.
Стан речей покращується щодня.
think better of [it]
подумати ще і передумати
think [the] better of
думати краще  (про кого, що)
think [the] better of
переду́мувати  (щось робити)
We do it better than them.
Ми робимо це краще, ніж вони.
Which dress do you like better: this one or that one?
Яка спідниця тобі подобається більше: ця чи та?
You would do better to attend her lectures.
Ти б краще відвідувала її лекції.
You’d better drop dead!
Забирайся до дідька!
You’ll have only one chance, so you’d better make the most of it.
Ти матимеш лише один шанс, тож використай його сповна.
Your car doesn’t hold the corners very well, so you’d better change it.
Твоя машина не дуже добре проходить повороти, тож ти б краще змінив її.
брит.
Кількість фраз: 1