Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: way, aba, ably, abuy, aby.

Словосполучення (звороти), що містять  "away"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 116
a world away from (sb, sth)
повністю відрізнятися від (кого, чого)
be well away
добиватися хорошого прогресу
be/get carried away
утрачати самоконтроль
break away
звільня́тися
break away
вириватися вперед (на змаганнях)
come away
мати певне почуття, враження чи результат після чогось
do away
зни́щувати  (що)
do away
позбува́тися  (чого)
do away
покласти край  (чому)
Don’t shout at me, or else I will go away.
Не кричи на мене, інакше я піду.
eat away
поступово роз’їдати чи руйнувати
fade away
вмира́ти
fade away
га́снути
far and away
безпере́чно
get away
іти́
get away
почина́ти
get away
втіка́ти
get away
змогти піти звідкись  (особливо з роботи)
get away from
іти геть  (звідки)
get away from
переставати мати певну ідею чи думку, що є застарілою тощо
get away from
втіка́ти  (від чого)
get away from (sth)
іти́
get away from
відступати (відхилятися)  (від теми)
get away from it all
поїхати кудись, щоб відпочити
get away with
справлятися з чимось без проблем чи труднощів  (маючи не найкращий результат)
get away with
бути лише трохи покараним  (за що)
get away with
втекти з  (викраденими грошима, певними речами тощо)
get away with
уникати кари [покарання, небажаних наслідків]
get away with fraud
уникати покарання за шахрайство
get away with murder
уникати покарання за вбивство
give away
видава́ти (кого, що)
give away
перестава́ти (щось робити)
give away
передава́ти (кого) (наречену нареченому на церемонії)
give away a secret
розпатя́кувати
give the [whole] show away
викривати правду
grow away from (sb)
віддаля́тися (від кого)
He gets away with good grades at school.
У школі він без проблем отримує хороші оцінки.
He lives just a few doors away from me.
Він живе за кілька будинків від мене.
He must away.
Він мусить бігти.
He turned about and went away.
Він розвернувся й пішов.
home/away match
матч удома/у гостях
I dream my life away sitting at home.
Я марную своє життя, сидячи вдома.
I’ll meet you for lunch if I can get away.
Я пообідаю з тобою, якщо зможу вискочити з роботи.
Jennifer walked away, with John watching her.
Дженніфер пішла, а Джон дивився на неї.
make away
позбува́тися
make away
з’їдати все  (з чого)
make away
вирушати поспіхом
make away with
з’їдати все  (з чого)
make away with
позбува́тися  (чого)
move away
переїжджа́ти
potter the day away
нічим не займатися весь день
pour away
вилива́ти
put away
набира́ти (очки)
put away
забива́ти (гол)
put away
класти до психіатричної лікарні (кого)
put away
саджати до в’язниці (кого)
put away
ув’я́знювати (кого)
put away
відклада́ти (гроші)
put away
пи́ти
put away
ї́сти
putter the day away
нічим не займатися весь день
right away
нега́йно
right away
одра́зу
run away
уникати проблем/складних ситуацій
run away
втіка́ти  (з чого)
run away
втіка́ти  (з ким)
run away with
кра́сти  (кого/що)
run away with
прийняти ідею без належного обдумування
run away with
виходити з-під контролю  (про уяву, емоції, засіб пересування)
run away with
вигравати без зусиль
salt away
збира́ти (що)
salt away
зберіга́ти (що)
sb’s anger goes away/subsides/fades
чийсь гнів стихає
sb’s voice trails off/away
чийсь голос стає тихішим, поки не зникає
scrape off/away paint
здирати фарбу (за допомогою певного інструменту)
scratch away a plaster
відривати пластир
send away for
замовля́ти (що)
She pushed him away.
Вона відштовхнула його.
shrug off/away
відшто́вхувати (кого)
shrug off/away
відкида́ти (кого, що)
shut away
закрива́ти (кого, що)
shut away
замика́ти (кого, що)
spectators began to drift away
глядачі почали поволі розходитися
square away
заве́ршувати (що)
straight/right away
відра́зу
straight/right away
зра́зу
straight/right away
одра́зу
strip away
зрива́ти (що)
strip away
прибира́ти (що)
take away (sth)
брати з собою (на винос) (що)
take away from (sth)
приме́ншувати (що)
tear oneself away
відрива́тися (від чого) (іти всупереч бажанню лишитися)
The bar is only two minutes away.
Бар за дві хвилини звідси.
The criminal ran away from the jail.
Злочинець утік із в’язниці.
the drift of the population away from large cities
відтік населення з великих міст
the noise faded away
шум стих
the one that got away
щось хороше, що людина майже отримала або що майже сталось
The visitor stubbed out his cigarette in the ashtray and went away.
Відвідувач загасив недопалок у попільничці та пішов.
think away one’s fears
викинути страхи з голови
This village is far away from us, however close it may seem.
Це селище дуже далеко від нас, хай яким близьким воно може видаватися.
throw away
говорити з навмисною відсутністю наголосу для більшого драматичного ефекту (про актора)
throw away
скида́ти (карти)
throw away
викида́ти (що)
throw away
втрача́ти (що)
turn sb away
розверта́ти (кого) (відмовляти у проході, доступі тощо)
walk away
ки́дати
walk away from business commitments
відмовлятися від ділових зобов’язань
walk away with
виграва́ти (що)
walk away with
кра́сти (що)
waste away
марні́ти
wear away
стира́тися (ставати тоншим чи гладшим)
When I get this recommendation there will be no holding me back, and I will go away!
Коли я отримаю цю рекомендацію, нічого мене не зможе стримати, і я піду геть!
wipe away
витира́ти (що) (бруд чи рідину)
wish away
хотіти, щоб щось зникло (але нічого не робити для того)
write away
писати з проханням  (до кого/чого про кого/що)
you can’t get away from the truth
від правди не втечеш
тех.
Кількість фраз: 1
get away from
уника́ти  (чогось неприємного, складного)
розм., новозел.
Кількість фраз: 1
заст.
Кількість фраз: 2
арх.
Кількість фраз: 2
брит., вульг., жарг.
Кількість фраз: 2
брит., спорт
Кількість фраз: 3
вульг., жарг.
Кількість фраз: 1
евфем.
Кількість фраз: 2
жарт., фразеол.
Кількість фраз: 1
мор.
Кількість фраз: 1
новозел.
Кількість фраз: 3
flag away
ігнорува́ти  (що, кого)
flag away
не зважати  (на що, кого)
flag away
не звертати уваги  (на що, кого)
фразеол.
Кількість фраз: 3