Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: allora.
allora allora
Словосполучення (звороти), що містять  "allora allora"
Кількість фраз: