Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

abbozzata[ab-boz-zà-ta]
Словосполучення (звороти), що містять  "abbozzato"
Кількість фраз:
право
Кількість фраз: 1