Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

abborraccio[ab-bor-rac-cì-o]
abborracciato[ab-bor-rac-cià-to]
Словосполучення (звороти), що містять  "abborraccio"
Кількість фраз: