Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

abbonarsi[ab-bo-nàr-si]
abbono[ab-bò-no]