Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

abbinato[ab-bi-nà-to]
abbinare[ab-bi-nà-re]
abbinarsi[ab-bi-nàr-si]
abbinata[ab-bi-nà-ta]
Словосполучення (звороти), що містять  "abbinato"
Кількість фраз: