Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

abbinata[ab-bi-nà-ta]
abbinare[ab-bi-nà-re]
abbinarsi[ab-bi-nàr-si]
abbinato[ab-bi-nà-to]
Словосполучення (звороти), що містять  "abbinata"
Кількість фраз: