Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

abbacchiare[ab-bac-chià-re]
 1. v.  (p.p. abbacchiato)
  1.  ([рідк.] qc) 
    
   (що [плоди з дерева])
   Син.: bacchiare
  2.  ([перен.], [розм.] qd, qc) 
    
   (кого, що)
   ;
    
   (кого, що)
  3.  ([тоск.] qc) 
  4.  (qd, qc) 
    
   (кого, що)
   ;
    
   (кого, що)
   ;
    
   (кого, що)
abbacchio[ab-bàc-chio]
abbacchiato[ab-bac-chià-to]
 1. p. p. util. come agg.  (pl. m. abbacchiati; f. abbacchiata, pl. f. abbacchiati)
  1. Син.: affranto, depresso
abbacchiarsi
 1. v.  (p.p. abbacchiatosi)
  1.  ([розм.]) 
Словосполучення (звороти), що містять  "abbacchiare"
Кількість фраз: