Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: a pari merito.
a pari merito
  1. loc. avv.
    1. (наприклад, про учасників спортивних змагань)