Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: a mano armata.
Словосполучення (звороти), що містять  "a mano armata"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 1