Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Tu lo sapevi.
Tu lo sapevi.
se tu sapessi
Словосполучення (звороти), що містять  "Tu lo sapevi."
Кількість фраз: